گپ دوستانه

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
چکیده: ایران اسلامی در شرق خاور میانه قرار دارد و این منطقه بیش از هفتاد درصد از ذخائر نفت و گاز دنیا را در خود جای دارد. به همین دلیل همواره چشم طمع کشورهای مستکبر غربی را به خود جلب کرده است. آمریکا قبل از انقلاب اسلامی، ایران را به عنوان ژاندارم این منطقه مهم استراتژیکی انتخاب کرده بود. بعد از سق
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 5 تير 1396 ساعت: 21:46
برچسب‌ها :
چکیده: ایران اسلامی در شرق خاور میانه قرار دارد و این منطقه بیش از هفتاد درصد از ذخائر نفت و گاز دنیا را در خود جای دارد. به همین دلیل همواره چشم طمع کشورهای مستکبر غربی را به خود جلب کرده است. آمریکا قبل از انقلاب اسلامی، ایران را به عنوان ژاندارم این منطقه مهم استراتژیکی انتخاب کرده بود. بعد از سق
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 7:42
برچسب‌ها :
چکیده: ایران اسلامی در شرق خاور میانه قرار دارد و این منطقه بیش از هفتاد درصد از ذخائر نفت و گاز دنیا را در خود جای دارد. به همین دلیل همواره چشم طمع کشورهای مستکبر غربی را به خود جلب کرده است. آمریکا قبل از انقلاب اسلامی، ایران را به عنوان ژاندارم این منطقه مهم استراتژیکی انتخاب کرده بود. بعد از سق
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 9 خرداد 1396 ساعت: 0:41
برچسب‌ها :

گلها جواب زمین اند به سلام آفتاب، نه زمستانی باش که بلرزانی، نه تابستانی باش که بسوزانی . بهاری باش تا برویانیزلال ترین شبنم شادی را همیشه بر لبانت آرزو دارم
نه برای امروزت، بلکه برای فردای هر روزت...
عیدت مبارک

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 1 فروردين 1396 ساعت: 11:27
برچسب‌ها :
ای کاش بی مهابا می آمدی، دستم را در این کویر غم می گرفتی و به بالا می کشاندی، مانند پتوی سربازی می تکاندی تا تمام گرد و غبارهای زندگی، که جسم مرا همانند میخ های طویله، به زمین میخکوب نموده اند و فکر و جسم و دلم را زمینگیرکرده است، رهامی ساختیو سبکبال مرا به دیاری می بردی که لحاف مهر را با تار و پود دلهای عاشقان بافته اند وتابلو کلبههایشانپر ازتصاویر وامق و عذرا، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، و ... باشد. تا بیاموزم، چگونه صحبت نمایم که کسی نرنجد، چگونه راه بروم که با تکبر همراه نباشد، آنطور نگاه کنم که جز زیبایی نبینم. و راضی باشم به رضای آنکه عشق را در دلها جا داد.
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 7 بهمن 1395 ساعت: 6:56
برچسب‌ها :
چهار دهه از عمر شکوهمند انقلاب اسلامی که به تعبیر امام (ره) هدیء غیبی و تحفه ی الاهی بودمی گذرد. انقلاب اسلامی مانند انقلاب های دیگری که در دنیا اتفاق افتاده است، به خاطر ماهیت ش در آرمانها و اهداف و ماموریت، هم دارایجاذبه است و هم دافعه، هم دوستانی دارد و هم دشمنانی،ظهور انقلاب اسلامی با بیان اهداف و آرمانهایش ازطرف رهبر فقید انقلاب اسلامی حمینی کبیر(ره)، اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی به مزاج بعضی ها ناسازگاری داشت. در اینچهاردهه انقلاب اسلامی تمام کسانی که از انقلاب اسلامی خوششان نیامده است، به انحاء مختلف ناسازگاری و دشمنی خود را در نهان و آشکار به رخ کشیده اند. هر کدام از این معاندان چه داخلی و چه خارجی به روش های مختلف دشمنی و معارضی خود به صورت جنگ های سخت ویا از طریق نفوذ و استحاله ، تحرک های قومی،به شهادت رساندن متفکران دینی، کودتا و ...را نشان داده اند،که در نوع خود با انقلاب های دیگر دنیا بینذیر است، هم از لحاظ نوع دشمنی و همدر بعد زمانی و مکانی.شهیدمطهری، معارضان و دشمنان نظام را به سه دسته تقسیم می کند: غیرخودی هایی که دشمنی شان آشکار و علنی است و همگان می دانند که اینان ق
نویسنده : بازدید : 28 تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 ساعت: 23:15
برچسب‌ها :
همانطوری که مفهوم لیبرالیسم در ایدئولوژی غربی، به عنوان آزادی بیان شده است. این مفهوم بعد از دوره رنسانس در غرب نمود پیدا کرد. لفظ آزادی یعنی آزادی از قید و بند دین کلیسایی که عرصه علمی و اجتماعی را در غرب تنگ کرده بود. بعد از دوره رنسانس اندیشمندان غربی با فراق بالی که از دین کلساییپیدا کردهبودند، هر کدام شروع به نظریه پردازی در حوزه های مختلف نمودند. در طی دوره رنسانس، غربدرحیطه سیاسی وضعیت استکباری خود را بر اکثر کشورهای کره زمین در بر داشتند،با قدرت نظامی سلطهخود را به حاکمان جاه طلب اکثر کشور ها به شیوه های مختلف نشان داده بودند. و به انواع گوناگون مشغول چپاول همان کشورهایی بودند که در مستعمره داشتند. با این اوضاع و احوال نظریه و تئوری های اندیشمندان این کشور های با قدرت و صاحب ثروت و رها شده از قید و بند کلیسا، با توجه به دیدگاه لیبرالیستی با تجربه گرایی همراه بود و هیج نظریه ای را خارج از تجربه گرایی قبول نداشته و ندارند. دستاورد و نتیجه و ماحصل آن نظریه و تئوریهای چند صد ساله در تمام حوزه های فکری، در وضعیتحلب آزاد شده بیشتر خود را نشان داد. امروزه رهبر هر جامعه ای نماینده فکری
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 ساعت: 23:15
برچسب‌ها :
درخلوت خود بودم و دفترچه ای که درآن عکس شهدا را چسبیده بودند نگاه می کردم در کنار عکس نوجوان شهید بسیجی، کلاهی به زمین افتاده بود، که در آن دو سوراخ داشت. تازه از کنار بچه های همسالش که در کوچه با یک توب پلاستیکی بازی می کردند، رد شده بودم. یک نوع داوری بدهکارانه در ذهنم بوجود آمد، تو کجا، من کجا، نگاه به عکست نیز پیام دارد، آنچه که من و امثال منوتا ته دل می سوزاند پیام سرخت بود، روی گونی سنگری که به آن تکیه داده بودی ولای کلاهی که دو سوراخ داشت. درشرق و غرب و جنوب کشورم صاحبان همان گلوله ایکه دو سوراخ در کلاهت گذاشت با ساخت فرقه ها با رنگ و بوی به ظاهر اسل
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 5:28
برچسب‌ها :
وفا را از وفادار بیاموز بعضی واژه ها وقتی کاربردی می شوند، قانون که مایه افتخار بشر قرن بیستم است در برابرآنها تعظیم میکند. زیرا قانون نتوانسته نه آنها بفهمد و نه آنهارا درک کند.اگرقانون این واژه ها به کمک خود بگیرد، شاخ و برگ خشک و بی روح قانون گلریزان می شود بطوریکه تمام نظریه پردازان و تئوریسینهای کل تاریخ بشر نتوانسته اند چنین تزیینی از قانون بنمایند.گل واژه هایی که به انسان بودن آدم آبرو می بخشد و از عقل و فهم عاقلان مکتبهای غربی دور وگم شده اند. اگر هم بحث و صحبتی از ارزشها در بعضی علوم نموده اند مخصوصا مدیریت، آنها ارزشها را در تولید به مثابه رو
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 5:27
باید مشت بود بیا ای دوست، دست بدست هم دهیم تا در پیچ و خمهای کوچه زندگی سر در گریبان نشویم، برایمان خیلی خوب برنامه ریزی کرده اند تا آه خوشی در گلویمان پایین نرود، درباغچه های زندگی کوچکمان گلی نروید، و شاخسارزندگی سبزمان را با درختان زرد پاییزی عوض کنند،گل خنده را از لبانمان برچینند. باید لحظه ای غفلت نکنیم و هوشیارانه پنجه هایمان را بهم به مهربفشاریم تا عفریتهای سیاه چهره ناامید شود. بیا، بیا، تا آه باشیم، در ته سینه مادرانی که نازدردانه شان در جلو چشمان پرحسرتشان پرپر کردند. بیا تا اشگ باشیم، زیرپلک بقض در گلو مانده کودکان غزه، عراق و شام که مادر
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 5:27
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد